Er du i besiddelse af en webshop eller website, hvorfra du ønsker at øge dit salg af produkter eller udbrede kendskabet til dine services, har du sikkert sat penge af til online markedsføring. Du har sikkert sat dig ind i de grundlæggende mekanismer bag cpc og ppc marketing (som for eksempel Google Adwords), display marketing og markedsføring via sociale medier. Og du er sikkert opmærksom på, at det er vigtigt at bruge ressource på at få søgemaskineoptimeret din website ...